İK POLİTİKAMIZ

İşlerimizi; "TOSÇELİK"Değerlerine bağlı kalarak,

  • Sistem yaklaşımı ile
  • Sürekli İyileştirerek ve Standartlaştırarak,
  • Ölçülebilir sonuçlarla yapmak ve açıklamak,

Hedefimiz ise;

  • Öğrenen Ve Bilgi Üreten,
  • Problem Çözen,
  • Sorumluluk Alan,
  • Katılımcı Ve Öncülük Yapan,
  • Aidiyeti Yüksek,

çalışan profilini oluşturmaktır.